Source – Details

Source

Citation Key
DDO
Full Citation
Den Danske Ordbog (online). Copenhagen: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: http://ordnet.dk/ddo
Note
Source Type
Literature

Back to List


Source use

Geographical presence

Typology

Lexical
Lexemes
Etymologies