Language – Index

Name Alternative names ISO 639-3 GlottoCode Language area Focus area Reliability
Gagauz Gagauzi, Gaugausen gag gaga1249 Europe Eurasia Modern language
Bunan bfu gahr1239 South Asia Eurasia Modern language
Galela gbi gale1259 South East Asia Austronesia Modern language
Galice Upper Rogue River gce gali1261 North America North America Modern language
Galibi Carib Carib, Kari'nja car gali1262 South America South America Modern language
Galo adl galo1242 South Asia Eurasia Modern language
Galoli-Talur gal galo1243 South East Asia Austronesia Modern language
Gambian Wolof wof gamb1252 Africa Africa Modern language
Yuwaalaraay-Gamilaraay kld gami1243 Australia Australia Modern language
Gamo gmv gamo1243 Africa Africa Modern language
Birrdhawal ihw gana1268 Australia Australia Dead (fragmentary)
Gǁana gnk gana1274 Africa Africa Modern language
Ganai unn gana1278 Australia Australia Modern language
Gan Chinese gan ganc1239 East Asia Eurasia Modern language
Ganda lug gand1255 Africa Africa Modern language
Gangte gnb gang1266 South Asia Eurasia Modern language
Ganggalida gcd gang1267 Australia Australia Modern language
Gangou gang1272 East Asia Eurasia Modern language
Gants gao gant1244 South East Asia Austronesia Modern language
Gapapaiwa pwg gapa1238 South East Asia Austronesia Modern language

Page 51 of 168